ACM Çankaya Student Chapter

Reklam ve Tanıtım Koordinatörlüğü Eş Başkanı